Εκτύπωση
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NAAC IKE


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: € 1.000
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: € 0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 146504701000
ΕΔΡΑ: ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ 9, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15126

ΜΕΤΟΧΟΙ
α) ΜΙΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Γεωργίου, Χρυσοχέρη 9, Μαρούσι
β) ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου, Χρυσοχέρη 9, Μαρούσι


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λουκά, Χρυσοχέρη 9, Μαρούσι